I Reject the COIE Report and Here is my Signature

As Eritrean and Friend of Eritrea I am signing this petition to show my unequivocal rejection of the June 5, 2015 Report of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea (COIE) and in support of those Eritreans and friends of Eritrea who are marching on June 22, 2015, in Geneva (Switzerland), to protest this baseless report.


Sign Petition

GLOBAL ERITREANSK PROTEST-AKTION

E-SMART BannerE-SMART Banner

Eritreaner världen över uttrycker idag sin upprördhet över FN:s senaste angrepp mot deras land och sitt folk med deras senaste “utredning” av de mänskliga rättigheterna i Eritrea. Eritreaner från hela Europa som står för genuina mänskliga rättigheter kommer därför att demonstrera mot dessa angrepp måndagen den 22 juni i Geneve i Schweiz.

Pages