ERITRESE WERELDWIJDE ACTIEDAG VAN VERZET

E-SMART BannerE-SMART Banner

Persbericht

ERITRESE WERELDWIJDE ACTIEDAG VAN VERZET

Eritreërs in Europa, zijn verontwaardigd over de recente aanval door de zogenaamde onderzoekscommissie van de VN-Mensenrechtenraad op hun volk en land. Zij staan op voor authentieke mensenrechten en houden op maandag 22 juni 2015 een demonstratie in Genève, Zwitserland.

De VN-onderzoekscommissie voor de mensenrechten in Eritrea, dat geleid wordt door de heer Mike Smith (Australië) en door twee andere bestaande leden, de heer Victor Dankwa (Ghana), en mevrouw Sheila B. Keetharuth (Mauritius), zijn nooit door Eritrea geaccepteerd. Dat komt, omdat sommige van haar leden al vanaf het begin voor een "regime change" in Eritrea pleiten.

Dit gecompromitteerd en vooringenomen Commissie heeft vervolgens een lang tellende rapport van 500-pagina’s opgesteld met ongefundeerde en valse beschuldigingen tegen Eritrea en concludeert dat "sommige van deze schendingen kunnen neerkomen op misdaden tegen de mensheid."

Zonder enig gevoel van schaamte verklaarden de leden van de Commissie op de persconferentie met een knipoog dat de beschuldigingen zijn geformuleerd zonder dat zij Eritrea ooit bezocht hebben, een land die ze eerder niet kenden en nog nooit hebben gezien maar toch een aanklacht bereikten op basis van ".. ongeveer 550 vertrouwelijke gesprekken met Eritrese getuigen die uit hun land gevlucht zijn ... en 160 schriftelijke opmerkingen".

De door de Commissie ingediende getuigenissen zijn strikt anoniem, omdat de leden van de Commissie beweren dat "veel potentiële getuigen die woonachtig zijn buiten Eritrea bang waren om te getuigen." Maar de Commissie koos ervoor om honderden vrijwillige informanten vanuit de Eritrese diaspora te negeren, die in grote getallen bereid waren om hun getuigenissen af te geven.

Bovendien heeft het verslag van de Commissie lijsten opgesteld van belangrijke overtreders zoals: De ministerie van Defensie van Eritrea, met name het Eritrese leger, de Nationale Veiligheidsdienst, de Eritrese politie, het Ministerie van Informatie, het Ministerie van Justitie, de Ministerie van Defensie, het Volksfront voor Democratie en Justitie (PFDJ), het Bureau van de president en de president.

Verontwaardigd door deze belachelijke beschuldigingen, zijn duizenden Eritreeërs die woonachtig zijn in de Europese landen bezig met het organiseren van een demonstratie in Genève. Op 22 juni protesteren ze tegen de nieuwe wet van de naakte vijandigheid jegens Eritrea. Een land dat vraagt om niets meer dan met rust te worden gelaten om aan haar ontwikkeling van economische herstelprogramma's te werken en dat haar nationale soevereiniteit gerespecteerd moet worden zoals vermeld in het "definitief en bindend" uitspraak van de Eritrea-Ethiopia-Boundary-Commission van 13 april 2002 in overeenstemming met het vredesakkoord van Algiers van december 2000; En de opheffing van de onrechtvaardige door de VS geïnitieerde en door de VN opgelegde sancties van 2009 en 2011.

Tijdens deze demonstratie zullen Eritreeërs duidelijk en openlijk aan de wereld tonen dat de VN-onderzoekscommissie's beschuldigingen over mensenrechten in Eritrea een flagrante grote leugens zijn en dat alle Eritreeërs verenigd zijn om zich te verdedigen voor hun land, regering en hun president.

15 juni 2015