ERITREISK GLOBAL AKSJONS DAG MOT ALT FIENDTLIGHET

E-SMART BannerE-SMART Banner

Pressemelding


ERITREAS GLOBALE AKSJONSDAG MOT ALL FIENDTLIGHET!

Eritreere i Europa, som står får genuine menneskerettigheter, er rasende etter det siste angrepet på deres folk og land av den såkalte granskingkommisjonen til FNs Menneskerettighetsråd, og demonstrer derfor i Geneva i Sveits mandag 22. juni 2015.
FNs Granskningskommisjon for Menneskerettigheter i Eritrea ledes av Mike Smith (Australia), og består av to andre medlemmer, Victor Dankwa (Ghana) og Sheila B. Keetharuth (Mauritius). Eritrea aksepterte aldri granskningkommisjonen, da noen av medlemmene i komitteen åpenlyst har støttet "regimeendring" i Eritrea.

I en pressekonferanse presenterte denne kompromitterte og partiske kommisjonen nylig en 500 siders rapport med grunnløse og falske påstander mot Eritrea, hvor det konkluderes med at "noen av disse bruddene kan være forbrytelser mot menneskeheten".

Under pressekonferansen forklarte kommisjonen, uten noe tegn til skam, at disse anklagene ironisk nok ble gjort uten å engang ha besøkt Eritrea. Et land som kommisjonen aldri har sett og derfor ikke kjenner, ble sterkt kritisert på grunnlag av "... ca 550 konfidensielle intervjuer med eritreiske vitner som flyktet landet sitt... og 160 skriftlige innleveringer."

Vitnesbyrdene som ble fremlagt av kommisjonen er strengt anonyme fordi medlemmene av kommisjonen hevder at "mange potensielle vitner bosatt utenfor Eritrea var redd for å vitne." Likevel valgte kommisjonen å ignorere hundrevis av frivillige eritreiske vitner fra diaspora som var villige til å gi deres offisielle vitnesbyrd.
Videre i rapporten nevner kommisjonen følgende innstanser som hoved forbrytere: Det Eritreiske Forsvaret, spesielt den Eritreiske hæren, den Nasjonal sikkerhetstjenesten, det Eritreiske politiet, Informasjonsdepartementet, Justisdepartementet, Forsvarsdepartmenetet, Popular Front for Democracy and Justice (PFDJ), presidentens kontor og presidenten.

Eritreere i hele verden er rasende over disse absurde beskyldningene. Tusenvis av Eritreere som bor i Europa har derfor organisert en demonstrasjon i Geneva 22. juni, for å protestere mot denne åpenbare fiendligheten mot Eritrea. Eritrea, et land som ikke spør om noe annet enn å få muligheten til å utvikle sine økonomiske gjenoppbyggingsprogrammer i fred; at landets nasjonale suverenitet respekteres i samsvar med Eritrea-Ethiopia Boundary Commissions "endelige og bindende" dom fra fredsavtalen i Algiers i 2002; og annuleringen av de urettferdige USA pålagte FN sanksjonene fra 2009 og 2011.

Denne demonstrasjonen vil klart og tydelig demonstrere overfor omverdenen at granskningskommisjonens rapport av Eritrea er en åpenlys stor løgn og at hele det Eritreiske folket står sammen i forsvaret av deres land, deres regjering og deres president.

15. juni 2015